Otomotiv Endüstrisinde Edge ve Bulut Uygulamaları

Dijitalleşme ve endüstri 4.0 uygulamalarını ilk gördüğümüz sektörlerin başında şüphesiz otomotiv endüstrisi geliyor. 2019 yılında tüm Dünya’da 95 milyon adet araç satılsa da sektörün genel karlılık oranları %2’nin biraz üzerinde. Bu nedenle otomotiv endüstrisi dijital üretim tesislerinin daha azıyla daha fazlasını üretebilmesi amacıyla yeni verileri toplamak ve analiz etmek için yeni teknolojilere çok daha açık. Üstelik sürekli yenilenen modellerin en kısa sürede pazara sunulması gerekiyor ve bu konuda rekabet sürekli artıyor.

Büyük verilerin  toplanmasını ve analiz edilmesini sağlayan Endüstri 4.0 teknoloji trendi, birbiriyle ilişkili iki önemli otomotiv endüstrisi trendini harekete geçiriyor. Veri işlemeyi fiziksel olarak bu verilerin kökenine yaklaştıran ilk yeni BT sistemleri, üretim tesislerinde, araştırma ve geliştirme alanlarında ve bayi ağlarında görünmeye başlıyor. İkincisi, teknoloji artık bir bütün olarak otomotiv endüstrisinin müşterilerine daha yakın hareket etmesini sağlıyor.

Rekabet avantajı elde etmek amacıyla otomotiv üreticileri, hem buluttan hem de merkezi ve merkezi olmayan “uç” topolojilerden oluşan hibrit sistemlere yatırımlarını artırıyor. Bunlar arasında merkezileştirilmiş uç (büyük bilgi işlem ve depolama), bölgesel uç (kullanıcıya daha yakın büyük bilgi işlem ve depolama) ve yerel uç (son derece merkeziyetsizleştirmeyi etkinleştiren ve optimize eden çözümler)  bulunuyor.

Şu anda otomotiv endüstrisi ofis alanlarında ve araştırma ve geliştirme tesislerinde (otonom araç test alanları gibi) yerel uç bilişimin bir çeşidi kullanılmaktadır. Önde gelen üreticiler, bu yerel uç uygulamaları için mikro veri merkezleri satın alıyor, böylece veriler çok az gecikmeyle toplanıp üzerinde işlem yapılabiliyor. Bu mikro veri merkezleri giderek yaygınlaşıyor çünkü büyük BT odaları yerine ofislerde dahi kullanılabiliyorlar ve önceden yapılandırılmış olarak müşteriye teslim edilirler. Otomotiv sektöründeki firmalar daha esnek ve yeniden kullanılabilir varlıklara ihtiyaç duydukları için bu teknolojilere yatırım yapıyorlar.

Ölçeklenebilir BT Altyapıları

Önde gelen bir spor otomobil üreticilerinden biri, yeni dijitalleştirilmiş tesisini desteklemek için bölgesel bir uç veri merkezi kurdu. Ölçeklenebilir bir yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) mimarisi kurarak, yeni tasarım ve doğrulama süreçleri etkinleştirildi. Yeni veri merkezi altyapısı, BT ekibinin herhangi bir ek alan kaplamak zorunda kalmadan veri merkezinin yoğunluğunu artırmasına izin verdi.

Yazılım tarafında, dijital ikiz gibi yeni inovasyonlar (toplanan verileri analiz eden ve daha sonra simülasyonları çalıştırmak ve performansı karşılaştırmak için kullanan, tesis operatörlerinin verimlilik kazanımlarının nerede yapılabileceğini tam olarak belirlemesine olanak tanıyan sanal bir model) çok daha hızlı test ve üretim sağlıyor.

Pazara Sunma Süresi Kısalıyor

Örneğin Ar-Ge laboratuvarı ortamlarında, performans üzerindeki etkiyi belirlemek ve yeni süreçleri doğrulamak için 3B modelleme mühendisliği tasarımlarından gelen yeni ürün verileri, sanal bir üretim hattına uygulanmaktadır. Bu, ürünün fiilen geliştirilmesine herhangi bir yatırım yapılmadan önce ürün tasarımları test edildiğinden, pazara sunma süresini olumlu yönde etkiler. Bu çalışma, yeni dijitalleşmeyi sağlayan BT mimarisinin bir parçası olarak ortaya çıkan Yüksek Performanslı Bilgi İşleme (HPC) varlıklarının yardımıyla gerçekleştirilir.