Takip Et:

Botek Otomasyon

Endüstriyel Elektrik ve Otomasyon

Home Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçiler ve Eğitim Katılımcıları İçin Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Açık Rıza Beyanı

BOTEK OTOMASYON MÜŞTERİLER, POTANSİYEL MÜŞTERİLER, TEDARİKÇİLER VE EĞİTİM KATILIMCILARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimiz ‘’BOTEK OTOMASYON’’ tarafından ,6698 Sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ gereği  aşağıdaki açıklamalarımız bilgilerinize sunulmakta, aynı zamanda şirketimizin internet sitesi üzerinden yayınlanan AYDINLATMA BEYANI ‘nı da okuyup anladıktan sonra ,bu AÇIK RIZA Beyanını ,bilgilendirmeye dayanan ,özgür iradenizle, aşağıdaki kişisel verilerinizin,  açıklanan amaçlar ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine aktarılmasına ve saklanmasına  ilişkin onayınız istenmektedir.

Kapsam :

Şirketimizle ticari ilişki kuran  Müşterilerimiz ve ticari ilişki kurmak üzere şirketimizle görüşme halinde olan Potansiyel Müşterilerimizin ,Eğitim  Katılımcılarımızın ,   Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri KVKK’ya uygun olarak toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir.

 

Müşteri ve Potansiyel Müşterilerimize ve Eğitim Katılımcılarımıza ilişkin ,Veri Kategorilerine göre  Toplanan ,Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen Kişisel Verileriniz;

 

 

KimlikAd Soyad,TC.Kimlik Numarası, Unvan, Hesap Numarası, Vergi Numarası,Firma Bilgileri, Firma Bilgileri, Vergi-Banka Bilgileri, Firma Referansları ,Banka Bilgileri, Firma Referansları (Potansiyel Müşterilerden Alınan Ve Onlara Verilen  Kartvizit /Satış Ve Pazarlama Faaliyetlerini Geliştirmek Ve Firmalardan Çek Alımı/Satış Sonucu Gerçekleşen Alacağın Çekle  Tahsili İçin ; Potansiyel Müşterilerden Alınan Ve Onlara Verilen  Kartvizit /Satış Ve Pazarlama Faaliyetlerini Geliştirmek Amaçlı)
İletişim Cep Telefonu, İş Telefonu, Eposta Adresi, İş Adresi (Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ,Sözlesme, Şartname, Projeler İçin ,İcra Takipleri/Yasal Gerekliliklerin Yerine Getirilmesi Amaçlı )
Sağlık Bilgisi

 

 

Vücut Isısı (Ateş) Ölçüm Bilgileri ,HES Kodu, HES Kodu Sorgulaması sonucu Covid-19 kapsamında Riskli Olup Olmadığı Bilgisi.

 

  • Din ve inanç bilgisi, kılık kıyafet, siyasi görüş, dernek üyelikleri, hobiler vb. kişisel veya özel nitelikli kişisel veriler BOTEK OTOMASYON tarafından talep edilmemektedir. Kişi tarafından beyan edilen evrak ve dokumanlarda bulunması halinde, herhangi bir değerlendirme ve işleme tabi tutulmayacaktır.

 

‘’6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”  gereğince, yukarıda açıklanan ve benzer Kişisel Verilerimin, Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin,   BOTEK OTOMASYON tarafından işlenmesine, iş sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi, iş sözleşmesinin imzalanması ve iş sözleşmesi gereği ile sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması ve yukarıda açıklanan diğer amaçlarla, mevzuat gereği paylaşımın zorunlu olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılması; bu amaçlarla kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin ve sağlık verilerimin  işlenmesi ile ilgili olarak,

İşbu metinde yer alan hususlarla ilgili vermiş olduğum Açık Rızam hakkında ayrıca BOTEK OTOMASYON tarafından şahsen ve internet sitesinde de bulunan AYDINLATMA BEYANI ile bilgilendirildiğimi, haklarımı okuyup anladığımı beyan ederek,

Yukarıda detayları verilen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin AYDINLATMA BEYANI’nda ve yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan Kişi ya da Kurumlara aktarılmasına;

Bilgilendirmeye dayanan, özgür irademle, AÇIK RIZA VERİYORUM.Aydınlatma metnimize ayrıca “buraya” tıklayarak da ulaşabilirsiniz.