Motor Koruma Şalteri

Motor koruma şalterleri (MKŞ), motor yol verme uygulamalarında aşırı akım ve kısa devre durumlarına karşı koruyucu bir özellik ortaya koyan ve manuel olarak devreyi açma ve kapama işlemi yapabilmeyi mümkün kılan üç kutuplu elektromekanik koruma elemanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Motor koruma şalterleri günümüzde motor güç devrelerine seri olarak bağlanan elemanlardır.

Motor güç devresinde oluşabilecek kısa devre ve motor aşırı akım çekme durumunda kısa (msn) bir süre içerisinde devresini açarak ortaya çıkabilecek olan hasarlara karşı motoru koruma altına almış olur. Bu bakımdan oldukça önemli bir görev üstlenmektedir.

 Motor Koruma Şalterlerin Koruma Fonksiyonları Nelerdir?

Motor güç devrelerine seri olarak bağlanan motor koruma şalterlerinin üstlenmiş olduğu son derece büyük öneme sahip olan fonksiyonların varlığı söz konusudur. Bunları ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

– Oluşabilecek kısa devre sorununa karşı koruma

– Oluşabilecek aşırı akım durumuna karşı koruması

– Faz kaybı hassasiyet

 Motor Koruma Şalterlerinin Kullanıldığı Motor Uygulamaları Nelerdir?

Motorun koruma altına alınması noktasında ise motor koruma şalteri kullanımın önemi çok büyüktür. Bu noktada motor koruma şalterleri kullanım alanları oldukça geniş bir ortam barındırmaktadır. Bu doğrultuda motor koruma şalteri kullanımının söz konusu olduğu motor uygulamalarını şu şekilde sıralamak mümkün olabilmektedir:

– Havalandırma sistemleri

– Konveyör sistemleri

– Küçük makinalar

– Kompresörler

– Vinç panoları

– Otomatik kumanda sistemleri

 Motor Koruma Şalteri Kullanımının Sağladığı Önemli Avantajlar

 Motor koruma şalteri kullanımı ile birlikte termik rölelerin kullanımı hızla azalış göstermektedir. Elektrik panolarında kullanımının sıklaşmasıyla birlikte manyetik koruma olarak kullanılan sigortalara gereksinim duyulmamaktadır. Motor koruma şalteri kullanımı aynı zamanda kısa devre, aşırı yük ve faz hatasına karşı koruma görevini almıştır. Böylelikle elektrik panolarında yerden ve malzeme tasarrufu sağlanılması durumu söz konusu olmaktadır.

Yardımcı açık ve kapalı kontaklarıyla birlikte durum bilgisi alınarak şalterin hangi (on-off) konumda olduğunu uzaktan izleyebilmeye olanak sağlar. Motor koruma şalteri manuel kapama ve açma anahtarlama işlemini basmalı ve çevirmeli modeller olarak üretici firmalara göre değişkenlik göstermektedir.

Motor Koruma Şalteri Seçimi 

Motor koruma şalteri seçilmesi esnasında uygulamada kullanılacak olan motorun anma gücüne (KW) göre yapılmalıdır. Ayarlanabilen niteliğe sahip termik ayar sahasıyla istenilen akım aralığında ayar yapılabilmesine olanak tanır. Burada dikkat edilecek olan en önemli husus ayar sahası manyetik kısa devre ayarı olmamaktadır.