Ethernet Switch Seçimi

Endüstriyel Ethernet’in kullanıcılar tarafından tercih oranının artması ile bileşenleri arasında yer alan “endüstriyel ethernet switch” seçimi de önemli hale geldiği görülmektedir. Gerek üretim gerek proses endüstrisinde farklı ve yeni kullanım alanlarının oluşması, seçim aşaması kriterlerini etkilemektedir. Üretilen endüstriyel ethernet switchlerin özellikleri nedeniyle, ne yazık ki bazı çalışma ortamı kısıtlamaları bulunmaktadır. Endüstriyel switch seçimi başlıca şu ortam koşullarına göre yapılmalıdır:

-Sıcaklık ve nem durumu,

-Titreşim ve şok durumu,

-EMC ( Elektromanyetik uyumluluk),

-Gürültü dayanımı.

Endüstriyel ethernet switchin fabrika verileri ile yukarıdaki verilerin birlikte analizi ile seçim aşamasındaki hata oranı azalacaktır. Bununla birlikte, oluşturulan ağ ve alt yapının sorunsuz çalışması beklenen sürenin de dikkate alınması gerekecektir.

Her biri farklı yönetim seviyeleri sağlayan birkaç anahtar türü vardır. Yönetilmeyen ethernet switchler, özel bir yapılandırma veya özel ağ bilgisi olmadan ağınızı kolayca genişletmenize olanak tanır. Yönetilmeyen switchler, bağlantı noktası yoğunluğunu artırarak ağınızdaki bağlantı noktası (veya kullanılabilir bağlantı) sayısını artırmanızı sağlar.

Yönetilen ethernet switchler ağınızı ihtiyaçlarınıza göre uzaktan yönetmenizi ve değiştirmenizi sağladığından, daha sonra gelişirse ağı yeniden oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için tercih edilebilir. Bu tür ağ anahtarı, karmaşık bir ağı yönetmek için iyidir, ancak bağlantı noktası güvenliğini, erişim kontrol listelerini (ACL’ler) ve bant genişliği tahsisini izlemek için bir ağ mühendisinin becerilerini gerektirir. Bazı ağ anahtarları, IaC (kod olarak altyapı) yapmayı mümkün kılan bir API (Uygulama Programlama Arayüzü) ile donatılmıştır.

 Kullanım Amacına Uygun Ethernet Switch Seçimi

Ağ altyapısındaki Ethernet switchlerin, plansız artırılması veya kullanıldığı konumu, beklenen performansın sağlanmasında etkilidir. Özellikle belli bir plan ve hiyerarşi dikkate alınmadan oluşturulan altyapıda sorun yaşama ihtimali yüksektir. Bu plansızlık, arıza durumlarının tespitinde ve giderilmesinde fazladan zaman ve iş yükü olarak karşımıza çıkabilir. Altyapının zaman içinde büyütülmesine ihtiyaç olabileceğinden, plansız ve karışık sistemlerin işleri daha zorlaştıracağı değerlendirmeye alınmalıdır. Endüstriyel ethernet switchin yönetilebilir olmasını kısaca, kurulum gerektirmesi ve durum bilgisi veriyor olması şeklinde ifade edebiliriz. Böyle bir opsiyonun varlığı yönetilebilir Ethernet switchler için birim maliyetin fazla olması anlamını taşımaktadır. Oluşturulacak veya yeniden planlanacak bir ağ altyapısında ortaya çıkan toplam maliyet, kullanım amacı ve fiyat kıyasına yol açabilecektir.

Bağlantı Hızı ve Trafik

Endüstriyel switche bağlanacak cihaz sayısı ve bu cihazlardan beklenen hız performansı, seçim kriteri olarak ele alınması gereken başka bir kriterdir. En kötü oluşabilecek duruma bile cevap verecek bir altyapı tasarlanmalıdır. Zaman içinde genişletilmeye imkan tanıyan fazladan bağlantı noktası bu tasarıda mutlaka bulunmalıdır.

Sadece genişletme veya çok yüksek hızlarda çalışma ihtiyacına göre değil, aynı zamanda çok daha düşük bağları hızı ve trafik durumu da göz önüne alınmalıdır. Büyük ölçekli bir ağ altyapısı düşünüldüğünde iyileştirme veya düzeltme işlemlerinin uzamasının, üretim ve proses endüstrisinde büyük aksamalar yaratacağı aşikardır.

Endüstriyel Switch, Kablo ve Konnektör İlişkisi

Yukarıda sayılan kriterler ışığında doğru endüstriyel ethernet switch seçimi yapmış olmak, beklenen bağlantı hızı ve trafiğin sağlanması için yeterli olmayacaktır. Endüstriyel switch ile bağlanan cihaz arasındaki kablonun kalitesi ve teknik verileri de değerlendirmeye alınmalıdır. Kablo uzunluğunun artması ile aktarım kalitesi ve hızının düşmesi doğru orantılıdır. Doğru teknik verilere sahip kablo kullanılmaması halinde doğru seçilen switchten beklenen performans alınamayabilir.

Tercih edilen endüstriyel switche, kablolama esnasında konnektör yardımıyla bağlantı yapılmaktadır. Doğru konnektör seçimi, zamanla oluşabilecek arıza durumlarını engelleyerek bağlantı kalitesini istenen düzeyde sağlayacaktır. Kabloların her iki ucunda bulunan konnektör, kabloya ve switche uygun olmak zorundadır.

Form Faktörü

Yerden tasarruf etmek istediğinizde masaüstüne ve duvara monte edilebilir ethernet switchler iyi bir seçenektir.  Genellikle daha uygun maliyetlidirler ve çoğu masaüstü ve duvara montaj anahtarında dahili fan bulunmadığından daha sessizdirler. Rafa monteli anahtarlar,  mevcut bir sunucu odasına veya rafa entegre etmek istediğinizde idealdir. DIN-ray anahtarları genellikle endüstriyel uygulamalar için üretilmiştir.