HARTING Konnektör

Esnek pazar gereksinimlerini karşılamak amacına uygun geliştirilen HARTING konektör geniş ve muhtelif ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak sunulmaktadır. Esnek, kişisel uygulamalar, bireysel çözüm olanakları sunan HARTING küçük tasarım sunan modülleri ile de fayda sağlamaktadır. Tasarımların tüm çevrelere uygulanabilir olması, zor ortamlarda konektör bağlantı kalitesi açısından kolay kullanım sunması gibi pek çok akıllı çözümler sunması dolayısı ile tercih edilmektedir.

Her biri kapsamlı olmak üzere uygulama programları dört boyutlu olarak sunulmaktadır. Bu sayede olası pek çok senaryoya etkin çözüm vermesi hedeflenmiştir. Fiber kablolar aracılığı ile tak çıkar özelliği eklenmiş olması sayesinde data hatları ve korumalı kablolarla da bağlantı kurabilmektedir. Endüstride kullanımın arması nedeniyle endüstriyel çevreye uyumlu PCB konektörleri ile desteklenmiştir. Çok yönlü ve birleştirebilen özelliği sayesinde pazarda farklı çözümler sunabilen özelliğe sahiptir. Esnek olması sayesinde doğru ve nihai adımlar atılması için uygundur.

 Yüksek Modülerlik Sunan HARTING Konnektör

Konnektör çözümleri ele alındığında saha kabiliyetinin kritik bir öneme sahip olduğunun unutulmaması gerekir. HARDING konnektör bu bağlamda elverişsiz koşullar altında dahi kullanım kolaylığı sunması dolayısı ile dikkatleri çekmektedir. Yenilebilir enerji, demiryolu teknolojisi, yüksek sıcaklık, kir, nem, gerilim, titreşim, hammadde nakliyesi, darbe gibi karakterize ortamlar için Harting konnektör uygulama özellikleri geliştirilmiştir.

 Harting Konnektör İle Tasarruf

Yer ve maliyet tasarrufu sağlayan bir redüksiyon olanağı sunar. Yeni uygulama alanlarına kolay adaptasyon ve büyüme özelliği sağlar. Bu sayede ürün serisinin esnekliği artırılır ve uygulama alanlarında bulunan komponent uyumluluğu yüksek seviyelerde seyreder. Bu sayede saha çalışanları ekipman ve eğitim masrafları azaltılmak suretiyle maliyetten de tasarruf sağlanmış olur. İş odaklı çalışmanın göstergesi olan zaman tasarrufu da maliyetler arasından azımsanmayacak öneme sahiptir. Bu bağlamda zaman tasarrufu sağlaması da önemli özellikleri arasındadır.