Endüstriyel PC ve Özellikleri

Bir endüstriyel PC veya IPC ile masaüstü bilgisayarın esasında sahip oldukları teknik özelliklerinin çoğu temelde benzer niteliktedir. Bu cihazların barındırmakta oldukları mikroişlemci ve RAM tipi, depolama ortamı, performans, arabirim bağlantı noktaları vb. birçok ortak noktası bulunur. Fakat, endüstriyel PC’lerin öne çıkan en önemli özelliği üretim tesisleri gibi zorlu çevresel ortamları barındırmakta olan noktalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmasıdır.

 Endüstriyel PC Kullanım Alanları

Endüstriyel PCler makine otomasyon uygulamalarından, proses otomasyonuna bir çok alanda kullanılabilir. En çok tercih edilen alanları ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

– Proses donanımları, hareket kontrolü uygulamaları

– Otomatik makine ekipmanları kontrol uygulamaları

– Genel otomasyon ve fabrika uygulamaları

– Veri toplama uygulamaları için tek başına veya ağ denetleyici uygulamaları

– Üretim, hücre denetleyicileri

– Veri toplama için değerlendirme, uygulamaları

– İstatistiksel süreç kontrolü uygulamaları

Endüstriyel PC olarak nitelendirilen bilgisayarlar, özellikle de standart bilgisayarların tam yeterlilik ortaya koyamayacağı, zorlu  ortam koşullarına (aşırı sıcaklık, nem, titreşim, toz, enerji dalgalanmaları) dayanıklılık gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Bundan dolayı özellikle üretim ortamlarında normal bilgisayar yerine, endüstriyel bilgisayar kullanımı tercih edilmesi gerekir.

Endüstriyel PC’lerde Fiziksel Dayanıklılık

Endüstriyel bilgisayarlar (IPC) 45-50 °C’lere kadar olan ortam sıcaklığına sahip mekanlarda çalışabilir. Sıvı ve toza karşı koruma sağlayan paneller barındırır. Şok darbe ve titreşim koruması bulunmaktadır. Endüstriyel PC cihazlar yüksek bağıl nem değerlere ulaşabilmesine olanak sağlar.

Pik, dalgalanmalı, geçişli gerilimler ve AC güç kaynaklarının yaratmış olduğu gürültü çok yaygın fabrika ortamlarında çok sık rastlanılan bir durumdur. Endüstriyel bilgisayarların enerji beslemesi, her şart altında ve her daim temiz, değişken olmayan DC gerilimler vasıtasıyla sağlanmalıdır.

Uygun nitelikte topraklama, koruyucu ve uygun yalıtım ile birlikte uluslararası kabul görmüş elektrik standartlarına uygunluk ortaya koyan elektrik tasarımının temin edilmesi önemlidir. Bir IPC konfigürasyonu, standart PC konfigürasyonuna kıyasla, sağlamış olduğu genişletebilir yuvalar sayesinde daha farklı kullanım alanları sağlamaktadır. Bunun beraberinde tasarımlarında daha dayanıklı teknoloji kullanılmış olup SSD (Solid State diskler) kullanıldığı takdirde çalışma ömürleri oldukça uzun olan bilgisayarlardır.

Endüstriyel PC’ler, özellikle ortamda bulunan elektriksel gürültülerden daha az etkileneceğinin garantisi olan sertifikasyonların CE sertifikasyonuna ek olarak sunması gerekmektedir. Bir bilgisayarın endüstriyel olduğunu ortaya koyan en önemli belge, üreticilerin sunacağı test raporları olmaktadır. Her üreticinin, ürünü için ısı, yaşlandırma, titreşim, su ve toz geçirmezlik testleri yapması gerekmektedir.