Endüstri 4.0 Mitleri

Üretim süreçlerinin dijitalleşmesiyle birlikte endüstriyel segmentte büyük bir değişim çağında yaşıyoruz. Şirketlerin ürünlerini satın alma, üretme, dağıtma ve satma biçimleri giderek daha dinamik ve teknolojik hale geliyor. 18. yüzyıldaki Birinci Sanayi Devrimi’nden bugüne otomasyon hep aynı hedeflere sahipti: üretkenliği artırmak, hataları ve israfı azaltmak, karar verme süreci için daha güvenilir sübvansiyonlar sağlamak. Endüstri 4.0’ın teknolojik sıçraması ile tüm bu faydalar daha da arttı. Peki hakkında hemen her gün konuştuğumuz Endüstri 4.0 konusunda şehir efsaneleri neler, gelin birlikte bakalım.

Yeni Teknolojileri Kullanmak Daha Pahalı? (YANILGI)

Büyük veya küçük ölçekli her şirket için yeni bir teknolojiye geçiş yapmak bir yatırım gerektirir. Ancak büyümenin ve başarılı olmanın temel şartlarından biri de gelişen dünyaya ayak uydurmaktır.  Bu düşünce tıpkı şu an eskiyen ama o dönemde yeni olan teknolojilerin değersiz yatırım oldukları düşüncesi gibiydi. Doğru kararla o gün küçük şirketler nasıl büyüdüyse bugün de doğru yatırımı kabul edebilen şirketler büyüyecektir.

Yalnızca Büyük Şirketler Bu Devrimden Faydalanabilir? (YANILGI)

İleri robotiğe olan faydalı yatırımların meyvesini hiç fark etmez küçük veya büyük her şirket alabilir. Ama teknoloji tabanlı olan pek çok şirket hali hazırda bu devrimden yararlanıyor. Öte yandan tüm pazarı işgal edebilecek büyük şirketler de bulunuyor. Devrimin gerisinde kalan şirketler içinse durumun vahameti önemsenmelidir. Görüşün aksine küçük şirketler de Endüstri 4.0’dan faydalanabilir.

Sanayi Devrimi İşsizliğe Neden Olacak Bir Devrimdir?(YANILGI)

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan bir rapora göre robotik vb. yeni teknolojiler nedeniyle büyük oranda işin yok olacağını tahmin ediliyor. Ama aynı raporda daha büyük oranda yeni işlerin ortaya çıkacağı da yer alıyor. Öyle ya da böyle insanların belirleyici olan etkileri yadsınamaz.

Kaynakları Daha Kullanışlı Hale Getirmek, Etkin Bir Şekilde Kullanmak(GERÇEK)

Endüstri 4.0’ın temel gerçeği ise mevcut kaynakları korumak, maksimum düzeyde kullanmak ve yenilikçi çözümleri sunmaktır. Makine, iş gücü, malzeme kısıtlı kaynaklardan maksimum verimi almak Endüstri 4.0’ın temelini oluşturur. Tam performans maksadıyla gerekli olan optimizasyonu sağlar.

Daha Güvenli Çalışma Ortamı Sağlamak (GERÇEK)

Tehlike oluşturabilecek her konu, plan ve program sayesinde minimize edilebilir. Bu düşünceye göreyse yeni teknolojiler en doğru önlemdir. Yani hatalar, arızalar, teknik aksamalar veya benzeri her türlü risk unsuru taşıyan sorunlar gelişmiş teknolojiler sayesinde azalır. Bu durum da doğrudan daha güvenli çalışma ortamı sağlar.

Operasyonunuzun başarılı olmasına yardımcı olacak bazı temel ancak çok önemli adımlar vardır:

Stratejik Plan Oluşturun: Endüstri 4.0 konseptinin uygulanması planlama gerektirir. Şirketinizin karşılaştığı sorunları ve benimsenebilecek teknolojileri araştırın ve işinizi kademeli olarak modernize etmek için uzun vadeli bir plan yapın.

Pilot Proje: Yeni sanayi devriminin yeniliklerini denemek çok çekici ama ayaklarınızı yere sağlam basın. Bu teknolojiler yatırım gerektirdiğinden, Endüstri 4.0 için çözümler sunan çoğu teknoloji şirketi pilot projeler yapmaya isteklidir. Küçük başlayın, testler yapın ve ilk sonuçları analiz edin.

Veriden Faydalanın: Yüksek hacimli veri Endüstri 4.0’ın temelidir. Ancak, analiz etmeye ve ona göre karar vermeye meyilli değilseniz, milyonlarca veriye sahip olmanızın bir anlamı yoktur. Bu nedenle, verilere dalmaktan, onu keşfetmekten ve eylemlerinizi size söylediklerine dayandırmaktan korkmayın.

Gördüğümüz gibi, Endüstri 4.0 üretiminizin tüm bölümlerini birbirine bağlar, kaynakları daha iyi kullanmanıza ve arızaları meydana gelmeden tespit etmenize yardımcı olur. Bu teknolojiler sürekli iyileştirmeyi sağlayabilir ve yöneticilerin karar vermesine yardımcı olacak verileri ortaya çıkarır.