Doğru Güç Kaynağı Seçiminin Önemi

Güç kaynakları, elektrik ve otomasyon sistemlerinin çok büyük önem taşıyan bileşenlerinin başında gelmektedir. Bu bakımdan iyi seçilmiş olan bir güç kaynağı her daim stabil olarak çalışmalıdır. Çünkü bu durum sistemin çalışma ömrünü önemli ölçüde etkileyen faktörlerin başında gelmektedir.

Bir sistemin tasarım işlemi gerçekleştirilirken, güç kaynakları yeteri kadar önemsenmeyebilir. Bu doğrultuda ucuz ve basit ürünler tercih edilebilmektedir. Oysaki panolarda ortaya çıkan sorunların büyük bir bölümü güç kaynağının arızalanması neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan güç kaynağı alırken dikkat edilmesi gerekenler büyük önem barındırmaktadır.

Güç Kaynağı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Otomasyon sistemleri için doğru güç kaynağı seçimi çok büyük öneme sahiptir. Bu bakımdan güç kaynağı alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususların varlığı söz konusudur. Bunların başında seçilen güç kaynağının gerilim değeri gelmektedir. Çünkü enerji ve dağıtım şebekesinde oluşan dengesizlikler öncelikle güç kaynağını olumsuz etkilemektedir. Tercihinizi sabit gerilim girişli bir güç kaynağından yana kullanmanız söz konusu olabilir. Fakat böyle bir durumda güç kaynağınız büyük olasılıkla zarar görecektir. Bundan dolayı gerilim girişi geniş olan ürünlere öncelik vermeniz oldukça faydalı olacaktır.

Güç Kaynaklarının Çalışma Sıcaklıklarının Önemi

Güç kaynağı seçimlerinde dikkate alınması gereken en önemli unsurlardan biri çalışma sıcaklıkları olmaktadır. Çok sayıda mühendis bu konuya hiç değinmeyerek ciddi bir hata yapmaktadır. Fakat özellikle pano içinde çalışan güç kaynaklarının +70 dereceye ulaşan sıcaklıklara maruz kalması söz konusudur.

Bir başka önem arz eden husus da bu sıcaklık değerlerinden kaynaklı olarak panoda nem oluşumudur. Bir güç kaynağına ait datasheete bakılırken; hangi nem değerinde ve sıcaklık derecesinde çalıştığını bilmek önem taşımaktadır. Tüm bunların yanı sıra hangi sıcaklık değerlerinde tam olarak çalıştığını bilmek gerekir. Buna uygun ürün tercihi yapmak, özellikle zor şartlarda çalışan sistemler için çok büyük öneme sahip durumdadır.

Frekans Güç Kaynaklarında Neden Önemlidir?

Güç kaynaklarında önem taşıyan bir diğer önemli konu frekans olmaktadır. Çünkü frekans güç kaynaklarının çalışmasında başka bir hassas unsuru oluşturmaktadır. Şebeke frekansında ortaya çıkan değişmeler, güç kaynağını etkilerse problem yaratabilir. Bu problemin önüne geçilebilmesi içinse çalışma frekansı dar yahut sabit ürünlerden kaçınmak gerekir. Bu hususta geniş çalışma frekansına sahip ürünlerin seçimi çok önemlidir.

Güç Kaynakları Seçimlerinde Dikkate Alınması Gereken Diğer Unsurlar

Güç kaynağı giriş geriliminde esneklik önemli bir konudur. Ancak bir başka önemli çıkış geriliminin kararlı olmasıdır. Özellikle de DC güç çıkışında kaliteli ve temiz, parazitsiz bir gerilim almak öncelikli hedef olmalıdır.

Bir başka önemli husus güç kaynağının çıkışının ayarlanabilir nitelikte olmasıdır. Aksi bir durumda yük tarafında değişmeler gerçekleştirmek mecburiyetinde kalabiliriz. Bu durum ise oldukça güç ve zahmetli bir iştir. Bu bakımdan güç kaynağı çıkış geriliminin ayarlanabilir yapıda olması çok önemlidir.